"Dine tanker er dit eget personlige produkt og ansvar. Når du først har indset, at dine tanker er en vigtig nøgle til din menneskelighed som sådan, er du allerede på vej til at ændre alt det ved dig selv, som forhindrer dig i at opnå det fulde herredømme over tilværelsen. For at overskride den autoritære tænkning og nå frem til grænsefri tænkemåder, må du også acceptere, at menneskelige følelser ikke bare indtræffer, og at menneskelige handlinger heller ikke bare finder sted. Alle dine følelser og handlinger er følgen af de mystiske, mentale fænomener, vi kalder tanker, og ingen eller intet, ingen magt i verden kan tvinge dig til at tænke noget, du ikke selv har lyst til at tænke. Dit umistelige lille hjørne af frihed, selv hvis andre skulle gøre dig til din slave, er din evne til at vælge de tanker, der skal udspille sig i din bevidsthed. Når du først har indset, at alle dine følelser og handlinger udspringer direkte af dine tanker, vil du også samtidig indse, at personlige eller psykologiske problemer bedst kan løses, hvis du løser op for de tanker, der understøtter dine negative følelser og selvnegative adfærd.
   Hvis du er overbevist om, at kun du selv kan beherske dine egner tanker, og hvis du accepterer, at du kan leve en grænsefri tilværelse, dersom du allerede nu lærer dig at tænke på nye og anderledes måder og opgiver dine tidligere tankevaner; hvis du kan se en mening i det udsagn, at dine holdninger, din måde at forholde dig til omverdenen på, kun afspejler dine tanker, og hvis du minder dig selv om, at du kan vælge enhver holdning, der passer dig, under praktisk taget alle forhold, så har du taget det første skridt på vejen til en grænsefri filosofi. "

   - Wayne Dyer, Befri Dig Selv, side 107.